U bevindt zich op de
Uw land
FacebookTwitterYoutubepinterestRss

 

De Oostkantons

Wie Oostkantons zegt, denkt automatisch aan het ‘dak’ van België en de Hoge Venen. Die hoogvlakte is een van de meest interessante natuurreservaten van België, met een wijds en desolaat landschap waarin men zich nog verloren kan wanen en waarin sommige dieren zich beter thuis voelen dan de mensen. Maar in de Oostkantons valt uiteraard veel meer te ontdekken.

 

Het fraaie Kasteel Reinhardstein, de Metternichburcht (ROBERTVILLE), de chocoladefabriek van Jacques (Chocolademuseum Jacques (EUPEN)) in Eupen, de meren, de Rijnlandse carnavals, de vakwerkhuizen, de gastronomie… het is maar een greep uit het rijke aanbod. De Oostkantons zijn ideaal om te voet of per fiets te ontdekken. Er zijn liefst 2.500 km bewegwijzerde wandelwegen en er is een brochure beschikbaar met de 10 mooiste wandelingen van de streek.

 

Fietsers kunnen hun hartje ophalen langs de ‘Velo-Tour Hoge Venen-Eifel, een fietswegennet van 850 km dat op basis van een knooppuntensysteem werd opgebouwd. En wie de Oostkantons met de auto wil verkennen, kan kiezen tussen drie routes: de ‘Burchtenroute’, de ‘Venen- en Merenroute’ en de ‘Ourdalroute’.

 

Ongeveer de helft van de Oostkantons ligt in het grensoverschrijdend ‘Natuurpark Hoge Venen-Eifel’. Een natuurpark is een landelijk gebied waar maatregelen gelden ter bescherming van het milieu, in harmonie met de economische ontwikkeling van het gebied. In dat natuurpark liggen de Hoge Venen, die sinds 1956 een natuurreservaat vormen, een volledig beschermd gebied waar de mens geen activiteiten mag ontwikkelen. In grote lijnen bevinden de Hoge Venen zich binnen de driehoek gevormd door de stadjes Eupen, Malmedy en Monschau. Het is ongeveer 4500 hectare groot en daarvan bestaat negen procent uit levend veen.

 

De Hoge Venen bestaan vooral uit heide en turfvlakten. Zij danken hun naam aan het veenmos dat een paar duizend jaar na de laatste ijstijd voor het eerst op de hoogvlakte verscheen. Het mos heeft de eigenschap de grond zuur te maken en het kan, net als een spons, zeer veel water opnemen. Mos heeft geen wortels. Het groeit door in het bovengedeelte en sterft onderaan af, a rato van 1 millimeter per jaar. Tijdens de ontbinding wordt turf gevormd. Sommige turflagen zijn ondertussen tot acht meter dik.

 

Maar het zijn niet de mossen die het meest typisch zijn voor de venen. Die eer gaat naar het pijpestrootje, een typische grassoort. Vroeger werd de halm van dit gras gebruikt voor het reinigen van tabakspijpen, vandaar zijn naam. Alhoewel er vanwege de zure grond geen echt rijke flora is te vinden, zijn er best wel interessante ontdekkingen te doen, zoals de kleine witte zevenster, zeldzame orchideeën, veenbessen, het alomtegenwoordige veenpluis en wollegras… Soms duiken ook unieke planten op, zoals de ronde zonnedauw en dat is een… vleeseter.

 

Hoewel de venen geen echt oerlandschap vormen, ziet men hier toch een van de meest authentieke gebieden van de Ardennen. Wat daar onder meer toe bijdraagt zijn de resten van de zogenaamde vorstheuvels uit de ijstijd en de blokken kwartsiet in de valleien, die restanten zijn van puin dat na de laatste ijstijd van de hellingen schoof. Wandelen op de Hoge Venen ontpopt zich tot een echte ontdekkingstocht. Wie oog heeft voor de natuur kan er heerlijke uren beleven.


Duitstalig?

Heel wat mensen vereenzelvigen de ‘Oostkantone’ met Duitstalig België, maar dat is onjuist. De verzameling van 11 gemeentes kan men opsplitsen in drie kleine enclaves. Er is het Duitstalige noorden rond Eupen en het eveneens Duitstalige zuiden rond Sankt-Vith. Maar daartussen zit als een spie de streek van Malmedy en Waimes waar het Frans de hoofdtaal is gebleven. Als bezoeker moet men van dat taalgebruik niet wakker liggen. Bij zowat alle toeristische diensten wordt men onthaald en krijgt men brochures in zijn eigen taal en dat geldt ook voor Vlamingen en Nederlanders.